Trykktesteren

Hva gjør vi

Vi utfører kvalitetssikring på byggets lufttetthet. Alle nyoppførte hus skal være tetthetsprøvet eller trykktestet, som vi oftest sier. Det er et krav i byggeforskriften, og det er en del av den Uavhengige kontrollen. Vi måler tetthet på alle typer bygg, og enheter i bygg. Leilighet skal gjerne testes for seg, et svært bygg som Sola Arena testes i ett hele. Da får en sett om målet for byggets tetthet er oppnådd.

I dag er det helt andre forhold til tetthet enn når jeg startet 15 år siden. Men reglene er strammet veldig kraftig siden den gang også. Maks lekkasjetall er i dag 0,6 i forhold til 4,0 da vi startet. Det har man greid å oppnå fordi vi som utførte målinger har delt av vår kunnskap og gitt vårt bidrag til forbedringer. Ikke godta en hvilket som helst trykktest, Se på bildets øvre venstre hjørne. Der er en riktig trykktest. Etterspør rett måling, som må ha minst 5 måletrykk og helst i både under- og overtrykk.

Hva er termografi

Termografi/termografering gjøres med et meget spesielt kamera som kan se utstråling fra effekter. På hus eller bygg ser vi oftest etter uheldige utettheter som kan påvirke dets energieffektivitet eller dets inneklima. Der det er temperaturforskjell ser vi det. Kuldebroer, trekk, fukt, mangel på isolasjon, lekkasje i rør, gulvvarmerør plassering, og mye mye mer. Kun fantasien setter grenser.


Vi bruker den oftest i forbindelse med trykktesting eller med trykksatt bygning. Når vi tester, så vil mange vite hvor det lekker også om lekkasjetallet er innenfor kravet. Er det enkelt å få et bedre resultat? Hvis lekkasjene kan påvirke inneklima? Trekker de på beina? Er det enkelt å få bedre inneklima er spørsmål vi møtes med.

Mobirise

Fukt under takpapp.

Mobirise

Innendørs gangbroer og kjøleribber under soloppvarmet glastak.

Mobirise

Medarbeider I en svømmehall. 

Mobirise

Parti av vindu på Stavanger domkirke.